ការឃ្លាំមើល​ការ​អនុវត្ត​របស់​តុលាការ

កាលវិភាគ​នៃព្រឹត្តិការណ៍​ប្រចាំសប្តាហ៍

កាលវិភាគឃ្លាំមើល​ការ​អនុវត្ត​របស់​តុលាការ​នេះ បង្ហាញពីករណី​សំខាន់ៗនៅក្នុង​ប្រទេស ក៏ដូចជាករណី​ដែលអង្គការលីកាដូ បានការពារក្ដី​និងឃ្លាំមើល​យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។ ករណី​ទាំងអស់នេះ​មានជាប់ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយនឹង​មនុស្សសំខាន់ៗ​ជាច្រើន ដូចជា​អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស សកម្មជនបរិស្ថាន សិស្ស-និស្សិត អ្នក​នយោបាយ​និងសកម្មជន​គណបក្សនយោបាយ។ គោល​ការណ៍​របស់​អង្គការ​លីកាដូ​ គឺ​រក្សា​ការ​សម្ងាត់​និង​កិត្តិយស​ជូន​ជន​រង​គ្រោះ​ ហេតុ​ដួច​នេះ​ មិន​មែន​គ្រប់​សំណុំ​រឿង​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​នឹង​កំពុង​ឃ្លាំមើល​និង​ការពារក្តី​ដោយ​អង្គការ​លីកាដូ​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ឃ្លាំ​មើល​ការ​អនុវត្ត​របស់​តុលាការ​ទេ។

...
ព្រ
១០១១
១២១៣
១៤
១៥១៦

* ឈ្មោះ​បុគ្គលដែលមាន​ស្លាកសញ្ញា​រូបផ្កាយ គឺអ្នក​ទាំងនោះ​ត្រូវបានផ្តល់​មេធាវីការពារក្តី​ដោយអង្គការ​លីកាដូ។
** ឈ្មោះ​បុគ្គលដែលមាន​គូសបន្ទាត់ពណ៌​ក្រហម​ខាងក្រោម គឺបច្ចុប្បន្ន​ត្រូវបាន​ឃុំខ្លួន សូមចុចលើ​ឈ្មោះ​អ្នកទាំងអស់នោះ​សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

អ្នក​ជាប់ពន្ធនាគារ​ដែលគួរ​ចាប់អារម្មណ៍

ចំនួនសរុបនៃអ្នកជាប់ឃំុ ២៤នាក់ គឺមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម

ប្រវត្តិសង្ខេបរបស់​អ្នកជាប់ពន្ធនាគារ ដែលត្រូវបានតាមដាន​យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់​ក្នុងកាលវិភាគ​ឃ្លាំមើលការ​អនុវត្ត​របស់​តុលាការ។

យាង សុជាមេត្តា ៣៤ឆ្នាំ
អ្នករាយការណ៍​ព័ត៌មាន​របស់​វិទ្យុអាស៊ីសេរី
អ្នកសារព័ត៌មាន

ឃុំខ្លួន ៣៣ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧)

ព័ត៌មានបន្ថែម

អ៊ួន​ ឈិន ៤៨ឆ្នាំ
អ្នកថតរូប​របស់​វិទ្យុអាស៊ីសេរី
អ្នកសារព័ត៌មាន

ឃុំខ្លួន ៣៣ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧)

ព័ត៌មានបន្ថែម

​ឌឹម​ គុនឌី ២១ឆ្នាំ
សមាជិក​នៃ​អង្គការ​​មាតាធម្មជាតិ
សកម្ម​ជន​បរិស្ថា

ឃុំខ្លួន ៩៧ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧)

ព័ត៌មានបន្ថែម

ហ៊ុន​ វណ្ណៈ ៣៥ឆ្នាំ
សមាជិក​នៃ​អង្គការ​​មាតាធម្មជាតិ
សកម្ម​ជន​បរិស្ថា

ឃុំខ្លួន ៩៧ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧)

ព័ត៌មានបន្ថែម

កឹម សុខា ៦៤ឆ្នាំ
ប្រធាន​​គណបក្ស​​សង្គ្រោះ​ជាតិ
អ្នកនយោបាយ

ឃុំខ្លួន ១០៥ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧)

ព័ត៌មានបន្ថែម

ញឹក ប៊ុនឆៃ ៥៩ឆ្នាំ
​ប្រធាន​​គណបក្ស​​ខ្មែរ​រួបរួម​ជាតិ
អ្នកនយោបាយ

ឃុំខ្លួន ១៣៦ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧)

ព័ត៌មានបន្ថែម

គឹម សុខ ៣៦ឆ្នាំ
អ្នក​ឃ្លាំមើល​បញ្ហា​សង្គម និង​នយោបាយ

ឃុំខ្លួន ៣០៣ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧)

ព័ត៌មានបន្ថែម

ចៅ វាសនា ៥៣ឆ្នាំ
ចៅសង្កាត់រង ក្រុមប្រឹក្សា​សង្កាត់​ប៉ោយប៉ែត
អ្នកនយោបាយ

ឃុំខ្លួន ៣០៤ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧)

ព័ត៌មានបន្ថែម

ទេព វន្នី ៣៥ឆ្នាំ
សកម្មជន​ដីធ្លី​សហគមន៍​បឹងកក់
សកម្មជនដីធ្លី

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
២.៥ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៤៨៩ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦)

ព័ត៌មានបន្ថែម

អ៊ុំ សំអាន ៤៣ឆ្នាំ
តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ
អ្នកនយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
២.៥ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៦១៥ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦)

ព័ត៌មានបន្ថែម

យា ថុង ២៦ឆ្នាំ
សមាជិក​យុវជន​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
សកម្ម​ជន​នយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
៧ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៦៥ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

រឿន ចិត្រា ៣៣ឆ្នាំ
សមាជិក​យុវជន​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
សកម្ម​ជន​នយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
៧ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៦៦ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

យុន គឹមហ៊ួរ ២៨ឆ្នាំ
សមាជិក​យុវជន​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
សកម្ម​ជន​នយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
៧ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៦៦ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

កែវ ឃីម ៣៤ឆ្នាំ
សកម្មជន​បក្សសង្គ្រោះជាតិ
សកម្ម​ជន​នយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
៧ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

អ៊ុក ពេជ្រសំណាង ៥៣ឆ្នាំ
សកម្មជន​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ
សកម្ម​ជន​នយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
៩ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

អាន បឋម ៣៦ឆ្នាំ
សមាជិក​យុវជន​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
សកម្ម​ជន​នយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
៧ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

សាន សីហៈ ២៨ឆ្នាំ
សកម្មជន​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ
សកម្ម​ជន​នយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
៧ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

ទេព ណារិន ៣០ឆ្នាំ
សមាជិក​យុវជន​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
សកម្ម​ជន​នយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
៧ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

សាន គីមហេង ៣០ឆ្នាំ
ប្រធាន​យុវជន គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ខណ្ឌទួលគោក
សកម្ម​ជន​នយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
៧ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

នាង សុឃុន ៣៣ឆ្នាំ
ប្រធានយុវជន គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ខណ្ឌច្បារអំពៅ
សកម្ម​ជន​នយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
៧ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

ស៊ុំ ពុទ្ធី ៤៩ឆ្នាំ
សមាជិក ក្រុមប្រឹក្សា​ខណ្ឌច្បារអំពៅ​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
អ្នកនយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
៧ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

ឃិន ចំរើន ៣៣ឆ្នាំ
ប្រធាន​យុវជន ​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​ភ្នំពេញ
សកម្ម​ជន​នយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
២០ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

អឿ ណារិទិ្ធ ៣៧ឆ្នាំ
មន្ត្រី​នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការសាធារណៈ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ
សកម្ម​ជន​នយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
២០ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

មាជ សុវណ្ណារ៉ា ៤៦ឆ្នាំ
បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ
អ្នកនយោបាយ

ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ
២០ឆ្នាំ

ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ
(ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥)

ព័ត៌មានបន្ថែម

ត្រលប់ទៅបញ្ជីដើម

យាង សុជាមេត្តា ៣៤ឆ្នាំ

អ្នករាយការណ៍​ព័ត៌មាន​របស់​វិទ្យុអាស៊ីសេរី
ឃុំខ្លួន ៣៣ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
ប្រឈមមុខពី ៧ - ១៥ឆ្នាំ ក្នុង​ពន្ធនាគារ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- ប្រគល់ឱ្យ​រដ្ឋ​បរទេសនូវ​ព័ត៌មាន ជាអាទិ៍ ដែល​អាចធ្វើឱ្យ​អន្តរាយការការពារ​ជាតិ
(ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៤៥)

អ៊ួន​ ឈិន ៤៨ឆ្នាំ

អ្នកថតរូប​របស់​វិទ្យុអាស៊ីសេរី
ឃុំខ្លួន ៣៣ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
ប្រឈមមុខពី ៧ - ១៥ឆ្នាំ ក្នុង​ពន្ធនាគារ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- ប្រគល់ឱ្យ​រដ្ឋ​បរទេសនូវ​ព័ត៌មាន ជាអាទិ៍ ដែល​អាចធ្វើឱ្យ​អន្តរាយការការពារ​ជាតិ
(ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៤៥)

​ឌឹម​ គុនឌី ២១ឆ្នាំ

សមាជិក​នៃ​អង្គការ​​មាតាធម្មជាតិ
ឃុំខ្លួន ៩៧ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ប្រឈមមុខពី ៧ខែ - ៣ឆ្នាំ ក្នុង​ពន្ធនាគារ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទញុះញង់ឱ្យ​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ ជាអាទិ៍ (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា ៤៩៤ និង៤៩៥)
- បទប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិខាង​រូបភាព​នៃបុគ្គល (ថតរូបមនុស្សណាម្នាក់) (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា ៣០២)

ហ៊ុន​ វណ្ណៈ ៣៥ឆ្នាំ

សមាជិក​នៃ​អង្គការ​​មាតាធម្មជាតិ
ឃុំខ្លួន ៩៧ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ប្រឈមមុខពី ៧ខែ - ៣ឆ្នាំ ក្នុង​ពន្ធនាគារ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទញុះញង់ឱ្យ​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ ជាអាទិ៍ (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា ៤៩៤ និង៤៩៥)
- បទប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិខាង​រូបភាព​នៃបុគ្គល (ថតរូបមនុស្សណាម្នាក់) (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា ៣០២)

កឹម សុខា ៦៤ឆ្នាំ

ប្រធាន​​គណបក្ស​​សង្គ្រោះ​ជាតិ
ឃុំខ្លួន ១០៥ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ប្រឈមមុខពី ១៥ - ៣០ឆ្នាំ ក្នុង​ពន្ធនាគារ

បទចោទ

- បទសន្ទិដ្ឋិភាព​ជាមួយបរទេស (អំពើ​ត្រូវរ៉ូវគ្នាដោយ​សម្ងាត់ជាមួយ​រដ្ឋបរទេស) (មាត្រា៤៤៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ)

ញឹក ប៊ុនឆៃ ៥៩ឆ្នាំ

​ប្រធាន​​គណបក្ស​​ខ្មែរ​រួបរួម​ជាតិ
ឃុំខ្លួន ១៣៦ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
ប្រឈមមុខពី ៤០ឆ្នាំដល់មួយជីវិត​ក្នុង​ពន្ធនាគារ

បទចោទ

- ​អំពើត្រូវរ៉ូវគ្នា​ក្នុងការ​ផលិតគ្រឿងញៀន (ចំណុច ង កថាខណ្ឌទី៤ នៃមាត្រា៣២.១ ថ្មី នៃច្បាប់ស្តីពីការ​ត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន)
- ការនាំចូលផលិត​ផលគ្រឿងញៀន (កថាខណ្ឌទី៤ នៃមាត្រា ៣៨.១ ថ្មី នៃច្បាប់ស្តីពីការ​ត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន)

គឹម សុខ ៣៦ឆ្នាំ

អ្នក​ឃ្លាំមើល​បញ្ហា​សង្គម និង​នយោបាយ
ឃុំខ្លួន ៣០៣ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
ប្រឈមមុខពី ៦ខែ - ២ឆ្នាំ ក្នុង​ពន្ធនាគារ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- ⁠បទបរិហារកេរ្តិ៍​ជាសាធារណៈ (ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​​មាត្រា ៣០៥)
- ⁠⁠⁠បទ​ញុះញង់​ឲ្យប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋជាអាទិ៍ (ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​​មាត្រា ៤៩៥ & ៤៩៤)

ចៅ វាសនា ៥៣ឆ្នាំ

ចៅសង្កាត់រង ក្រុមប្រឹក្សា​សង្កាត់​ប៉ោយប៉ែត
ឃុំខ្លួន ៣០៤ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
ប្រឈមមុខពី ៦ខែ - ២ឆ្នាំ ក្នុង​ពន្ធនាគារ

បទចោទ

- ⁠⁠⁠បទ​ញុះញង់​ឲ្យប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋជាអាទិ៍ (ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​​មាត្រា ៤៩៥ & ៤៩៤)
បទ​ធ្វើឲ្យខូចខាត​ដោយចេតនា​
- បទ​អ្នក​សមគំនិត​ធ្វើឲ្យខូចខាត​ដោយចេតនា​មានស្ថានទម្ងន់​ទោស (ស្ថានទម្ងន់ទូទៅ និង​ទាក់ទង​នឹងជនរងគ្រោះ) (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា ២៩, ៤១០, ៤១១ និង ៤១២)
- មានស្ថានទម្ងន់​ទោស (ប្រើប្រាស់​គ្រប់វិធីដែល​អាចនាំឲ្យ​មានគ្រោះថ្នាក់ និងការ​បង្ករបួសស្នាម) (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា ៤១៣ & ៤១៤)

ទេព វន្នី ៣៥ឆ្នាំ

សកម្មជន​ដីធ្លី​សហគមន៍​បឹងកក់
ឃុំខ្លួន ៤៨៩ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ២.៥ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទ​ហិង្សា​ដោយចេតនា​មានស្ថានទម្ងន់​ទោស (ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​មាត្រា​២១៨)

អ៊ុំ សំអាន ៤៣ឆ្នាំ

តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ
ឃុំខ្លួន ៦១៥ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ២.៥ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទញុះញង់​ឲ្យប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ជាអាទិ៏ (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៩៥)
- បទញុះញង់​ឲ្យមាន​ការរើសអើង (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៩៦)

យា ថុង ២៦ឆ្នាំ

សមាជិក​យុវជន​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ឃុំខ្លួន ៨៦៥ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ៧ឆ្នាំ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​ចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧)
- បទអំពើហិង្សា​ដោយ​ចេតនា (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា២១៨)
- បទញុះញង់​ឲ្យប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ជាអាទិ៏ (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៩៥)

រឿន ចិត្រា ៣៣ឆ្នាំ

សមាជិក​យុវជន​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ឃុំខ្លួន ៨៦៦ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ៧ឆ្នាំ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​ចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧)
- បទអំពើហិង្សា​ដោយ​ចេតនា (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា២១៨)
- បទញុះញង់​ឲ្យប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ជាអាទិ៏ (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៩៥)

យុន គឹមហ៊ួរ ២៨ឆ្នាំ

សមាជិក​យុវជន​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ឃុំខ្លួន ៨៦៦ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ៧ឆ្នាំ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​ចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧)
- បទអំពើហិង្សា​ដោយ​ចេតនា (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា២១៨)
- បទញុះញង់​ឲ្យប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ជាអាទិ៏ (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៩៥)

កែវ ឃីម ៣៤ឆ្នាំ

សកម្មជន​បក្សសង្គ្រោះជាតិ
ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ៧ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​ចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧)

អ៊ុក ពេជ្រសំណាង ៥៣ឆ្នាំ

សកម្មជន​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ
ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ៩ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

សំណុំរឿង ១:
- បទចូលរួម​នៅក្នុង​ចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧)


សំណុំរឿង ២:
- បទអំពើហិង្សា​ដោយ​ចេតនា​ស្ថានទម្ងន់ទោស (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា២១៨)
- បទប្រឆាំងនឹង​អ្នករាជការ​សាធារណៈ (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៥០៣)

អាន បឋម ៣៦ឆ្នាំ

សមាជិក​យុវជន​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ៧ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​ចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧)

សាន សីហៈ ២៨ឆ្នាំ

សកម្មជន​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ
ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ៧ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​ចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧)

ទេព ណារិន ៣០ឆ្នាំ

សមាជិក​យុវជន​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ៧ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​ចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧)

សាន គីមហេង ៣០ឆ្នាំ

ប្រធាន​យុវជន គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ខណ្ឌទួលគោក
ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ៧ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​ចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧)

នាង សុឃុន ៣៣ឆ្នាំ

ប្រធានយុវជន គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ខណ្ឌច្បារអំពៅ
ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ៧ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​ចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧)

ស៊ុំ ពុទ្ធី ៤៩ឆ្នាំ

សមាជិក ក្រុមប្រឹក្សា​ខណ្ឌច្បារអំពៅ​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ៧ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​ចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧)

ឃិន ចំរើន ៣៣ឆ្នាំ

ប្រធាន​យុវជន ​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​ភ្នំពេញ
ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ២០ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​និង​ដឹកនាំចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧ មាត្រា៤៥៩)

អឿ ណារិទិ្ធ ៣៧ឆ្នាំ

មន្ត្រី​នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការសាធារណៈ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ
ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ២០ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​និង​ដឹកនាំចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧ មាត្រា៤៥៩)

មាជ សុវណ្ណារ៉ា ៤៦ឆ្នាំ

បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ
ឃុំខ្លួន ៨៨០ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ផ្តន្ទាទោស​អោយជាប់​​ពន្ធនាគារ ២០ឆ្នាំ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះ

បទចោទ

- បទចូលរួម​នៅក្នុង​និង​ដឹកនាំចលនាកុបកម្ម: (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៤៥៦ មាត្រា៤៥៧ មាត្រា៤៥៩)