សេចក្តីថ្លែងការណ៍

បញ្ឈប់​ការ​រំខាន​ដល់​ព្រឹត្តិការណ៍​របស់​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ការ​រឹតត្បិត​សេរីភាព​ក្នុងការ​បញ្ចេញ​មតិ និង​ការ​ជួបជុំ នៅមុន​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន

ក្រុមសង្គមស៊ីវិល

ថ្ងៃទី​១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ - យើងខ្ញុំដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានរាយនាម
ខាងក្រោម សូមធ្វើការជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជា សូមធ្វើការ
បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការបំភ័យ គម្រាមកំហែង និងរំខានដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធី
ម្ចាស់ទីតាំង និងអ្នកចូលរួមទាំងឡាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍
របស់អង្គការសង្គម ស៊ីវិលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំលើក
ទី២១ របស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងកិច្ចប្រជុំលើកទី៧ នៃអាស៊ី
បូព៌ា។ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការទទួចយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជា ក្នុងការគោរពនូវសិទិ្ធសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុង
ការបញ្ចេញមតិ និងការជួបជុំអនុលោមតាមរដ្ឋ ធម្មនុញ្ញនៃប្រទេស និងកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេស
ក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការកើនឡើងនៃ បញ្ហាដែលខ្លួននឹងបន្ថែមទង្ងន់របស់ខ្លួន ដើម្បីចាត់វិធានការណ៍បំបាត់សេរីភាពជា
មូលដ្ឋាននៅមុន ពេលកិច្ចប្រជុំ កំពូលទាំងពីរនេះ។

ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១២ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីប្រទេសកម្ពុជា និង ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់
អាស៊ាន បានមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំសិក្ខាសាលា និងសកម្មភាពមួយចំនួន ដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធ
ឡើងនៅក្រោមឈ្មោះនៃព្រឹត្តិការណ៍សង្គមស៊ីវិលសំខាន់ពីរគឺ៖ សមាជប្រជាជនអាស៊ាន (AGPA) និងសន្និសិទ
អង្គការសង្គមស៊ីវិល/វេទិកាប្រជាជនអាស៊ាន (ACSC/APF) ដែលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរបានធ្វើឡើងស្របពេលជា
មួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានខាងមុខនេះ ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១២។

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១២ ពិធីចាប់ផ្តើមព្រឹត្តិការណ៍ AGPA ដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅភោជនីយដ្ឋាន ហើយ
មានការចូលរួមដោយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង ១.៥០០០ នាក់ ត្រូវបានរំខាននៅពេលដែលមានការផ្តាច់នូវចរន្ត
អគ្គិសនីនៅទីតាំងប្រារព្ធពិធី។ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានត្រូវបានរងសំពាធពីអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ក្នុងការលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍
នោះ។ ទីតាំងសម្រាប់សិក្ខាសាលា AGPA មួយចំនួនទៀត ដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើនៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១២
ក៏ត្រូវបានលុបចោលនៅនាទីចុងក្រោយ ទោះជាមានកិច្ចសន្យា ប្រាក់កក់ថ្លៃជួល និងលក្ខខ័ណ្ឌចាំបាច់មួយចំនួនទៀត
ហើយក៏ដោយ។ បន្ថែមជាងនេះ មានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង ២៥០ នាក់ ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីផ្ទះសំណាក់មួយ
ចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានការគម្រាមកំហែងដ៏ជាក់ស្តែងពីអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់មកលើម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ទាំង
នោះ ដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកចូលរួមទាំងនោះ។

លើសពីនេះទៅទៀត សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធី ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១២ ដើម្បីបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន ត្រូវបានបដិសេធដោយ
សាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រសួងមហាផ្ទៃ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានថា អាជ្ញាធរនឹងអាចចាប់ខ្លួនបុគ្គល
ណាដែលចូលរួមក្នុងការតវ៉ានៅទីសាធារណៈ ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន។

ព្រឹត្តិការណ៍ ACSC/APF ដែលរៀបចំដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិល គ្រោងនឹងរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ ១៦ ខែវិចិ្ឆកា ក៏បានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដូចគ្នាពីអាជ្ញាធរ។ ទីតាំងដែលអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្រោងនឹងរៀបចំ ក៏ត្រូវបានលុបចោល ចំនួនពីរពេលបន្តបន្ទាប់គ្នា ដោយសារមានសំពាធពីអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់។

នេះមិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេ ដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្ររំខាន និងបំភិតបំភ័យដើម្បីរំខាន
ព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានដែលមានទំហំធំបែបនេះ។ កាលពីដើមឆ្នាំ មានសិក្ខា
សាលាមួយចំនួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ACSC/APF នៅខែមិនា ដែលបានប្រារព្ធស្របពេលនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូល
អាស៊ានលើកទី ២០ ក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយអាជ្ញាធរ។

ក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិកនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទិ្ធពលរដ្ឋ និងនយោបាយ (ICCPR) រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឺត្រូវ
មានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការគោរពសិទិ្ធសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ និងការជួបជុំ ដែលសិទិ្ធនេះក៏ត្រូវបានចែង
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនផងដែរ។

យើងខ្ញុំ សូមធ្វើការទទូចយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សូមធ្វើការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវគ្រប់ទម្រង់នៃសកម្មភាព
ដែលរឹតត្បិត និងរំខានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំដោយសង្គមស៊ីវិល រួមទាំងការជួបជុំជាសាធារណៈដោយអហិង្សា
នៅកៀកនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូល ដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ជាអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ការបន្តព្យា
យាមរឹតត្បិត និងរំខានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះ នៅពេលខាងមុខមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់បន្ថែមលើរបាយការណ៍
ស្តីពីសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ដ៏គួរឲ្យសង្វេគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ហើយថែមទាំងធ្វើការចំអកដល់ការ
ប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានក្នុងការ “លើកកំពស់អាស៊ានដែលផ្តោតលើប្រជាពលរដ្ឋ ដោយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសង្គមត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួម និងទទួលបានផលប្រយោជន៍ ពីការធ្វើសមាហ
រណកម្មអាស៊ាន និងការកសាងជាសហគមន៍មួយ” ដូចមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ាន។
គាំទ្រដោយ៖
1. Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF)
2. ALTSEAN-Burma
3. Amnesty International
4. Anjanee
5. Arus Pelangi
6. ASEAN Watch, Thailand
7. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
8. ASEAN LGBTIQ Caucus
9. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
10. Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI
11. Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
12. Amnesty International
13. ASEAN Disability Forum (ADF)
14. Bank Information Centre (BIC)
15. Burma Partnership (BP)
16. Cambodian Food and Service Workers Federation (CFSWF)
17. The Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
18. The Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)
19. The Cambodia Youth Indigenous Association (CIYA)
20. Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia (CAMSA)
21. Community Legal Education Centre
22. Community Management Centre (CMC)
23. DEMA Malaysia
24. ELSAM Papua
25. Equitable Cambodia
26. Focus on the Global South
27. FONGTIL - The NGO Forum of Timor-Leste
28. Forum LGBTIQ Indonesia
29. FOR SOGI (Thailand)
30. Foundation for Education and Development (FED)
31. Generation Wave
32. Her Lounge
33. Housing Rights Task Force (HRTF)
34. Human Rights Defenders and Promoters (HRDP)
35. Human Rights Foundation of Monland (HURFOM) / Women & Child Rights Project (WCRP)
36. Human Rights Watch
37. IMPARSIAL – The Indonesian Human Rights Monitor
38. Independent Democracy of Informal Economy Association (IDEA)
39. The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)
40. Indigenous Peoples Task Force (IPTF)
41. Indonesia for Humans
42. International Commission of Jurists (ICJ)
43. International Federation for Human Rights (FIDH)
44. Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia
45. Justice for Sisters
46. Kachin Women Association
47. Karenni National Women Organization
48. Land Reform Chiang Mai
49. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta
50. Migrant Forum in Asia
51. Myanmar ICT for Development Organization (MIDO)
52. Myanmar People’s Forum (MPF)
53. Myanmar Youth Forum Working Group
54. Myanmar Youth Empowerment Program
55. Nationalities Youth Forum
56. Network for Human Rights Documentation (Burma)
57. Paluang Women’s Organization
58. Peace Way Foundation
59. People’s Empowerment Foundation
60. People Like Us (PLU)
61. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
62. Philwomen on ASEAN
63. Rainbow Rights Project Inc.
64. Sahmakum Teang Tnaut
65. SAMIN Indonesia
66. Sayoni
67. Seksualiti Merdeka
68. Southeast Asia Committee for Advocacy (SEACA)
69. Solidaritas Perempuan
70. Student and Youth Congress of Burma (SYCB)
71. Southeast Asia Women's Caucus on ASEAN
72. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)
73. Task Force Detainees Philippines (TFDP)
74. Taxi Network Thailand
75. Thai Transgender Alliance
76. Thai Volunteer Service (TVS)
77. The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
78. Think Centre
79. Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA)
80. Disabled Persons International (Asia-Pacific)
81. Peace and Conflict Studies Center (National University of Timor-Leste)
82. People’s Empowerment Foundation (PEF)
83. Urban Community Mission Jakarta
84. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)
85. Women’s Legal and Human Rights Bureau, Inc. (WLHRB)

PDF format: ទាញយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេស - ទាញយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាភាសាខ្មែរ
MP3 format: ស្តាប់សម្លេងជាភាសាខ្មែរ