កម្រង​រូបភាព

ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៧​ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កម្រង​រូបភាព​នេះ​បង្ហាញ​ពីការ​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរ​ជាតិឆ្នាំ​២០១៧ ​នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។​ កម្មករ​និង​សកម្មជន​ជាង​១៥០០​នាក់​ បាន​ជួបជុំគ្នា​នៅ​កណ្ដាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ដោយ​ប្រឈម​នឹង​រនាំងដែក​និង​កង​កម្លាំង​នគរ​បាល​ចម្រុះ​ដែល​មាន​កាន់​កាំ​ភ្លើង​ ខែល​ ដំបង​ និង​អាវុធ​មួយ​ចំនួន​ទៀត។​ បន្ទាប់​ពីការ​ចរចា​រយៈពេល​២ម៉ោង​ ក្រុម​កម្មករ​និង​សកម្មជន​បាន​ឈរ​ជួប​ជុំគ្នា​ដើម្បី​ទាម​ទារ​សិទ្ធិ​ការងារ​ សេរីភាព​ក្នុង​ការ​ជួបជុំ​គ្នា ​​ប្រាក់​ខែ​សម្រាប់​ការ​រស់នៅ​ស​មរម្យ​របស់​កម្មករ​ និងល​ក្ខខណ្ឌ​ការងារ​សមរម្យ​។

ថ្ងៃទី​០១​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧​៖ កម្មករ​ សហជីព​ កសិករ​ អ្នក​បើកបរ​ម៉ក​កង់បី​ និង ​យុវជន​បាន​ជួបជុំ​គ្នា​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​និង​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​របស់​កម្មករ ​សេរីភាព​ក្នុង​ការ​ជួបជុំ​គ្នា សេរីភាព​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ និង​ប្រាក់​ខែគោល​សម្រាប់​ការ​រស់នៅ​សមរម្យ​របស់​កម្មករ។


50%

0%

0%